Home pageYou might be interested...Nová hypotéza o vzniku organismů

Nová hypotéza o vzniku organismů

Date: 3.11.2010 

Nick Lane z University College London a William Martin z University of Düsseldorf v Německu nazvali ústřední bod nové teorie evoluce mnohobuněčných organismů „energetikou genové komplexity.“ Až doposud se mělo za to, že známý mnohobuněčný život a eukaryota ve své komplexnosti vznikly díky vzniku jádra současně s endosymbiózou bakterie, ze které vznikly mitochondrie. Tato nová teorie vznik eukaryot a mnohobuněčného života podmiňuje jedinou událostí, tedy vnikem jedné buňky do druhé a vznikem mitochondrií.

 

zdroj: Mini-lecture http://www.youtube.com/user/UCLTV


 

OPPI, MPO, EU

CEBIO

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn
TOPlist