Home pageUniversity databaseFaculty of SciencesDepartment of Ecosystem Biology

Hydrobiologie

 

Studijní program zajišťuje školení studentů v problematice a metodách současné
hydrobiologie a limnologie, zaměřené především na produkční procesy v ekosystémech údolních nádrží a jezer, chemické procesy a transformaci živin ve sladkých vodách a mikrobiální procesy probíhající ve sladkovodních nádržích. V rámci programu je možné orientovat se na specifické dílčí otázky základního výzkumu složek ekosystémů údolních nádrží a jezer nebo na holistický přístup a aplikace využitelné v praktické oblasti řízení jakosti vody ve vodním hospodářství. Specifické otázky lze řešit kultivací organismů za kontrolovaných podmínek ve zjednodušených modelových systémech.

Velký důraz je kladen na monitorovací a experimentální přístupy, na schopnost absolventů správně naplánovat uspořádání odběrů a pokusů a správně je statisticky vyhodnotit. Výzkum je založen na využívání moderních metod a přístrojového vybavení. Výzkumy, na nichž jsou založeny dizertační práce, probíhají v úzké spolupráci s ústavy AV ČR. Absolventi budou schopni plánovat a provádět vlastní původní vědecký výzkum v oboru limnologie a publikovat a
zobecňovat jeho výsledky. Získaná kvalifikace umožní uplatnění ve vědě a výzkumu, stejně jako ve veřejném i privátním sektoru vodohospodářských podniků a organizací.


Zajišťuje: Katedra biologie ekosystémů

Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.

Tel. číslo: 387 775 872

Odkaz:

Datum aktualizace: 25.11.2011

OPPI, MPO, EU

CEBIO

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn
TOPlist