Home pageUniversity databaseFaculty of SciencesKatedra medicínské biologie

Biomedicínská laboratorní technika

 

Poskytuje znalosti a dovednosti, které umožňují prakticky provádět základní i speciální práce v biologických a zdravotnických zařízeních. Absolventi budou připraveni zvládnout i nejmodernější diagnostické metody založené na analýze nukleových kyselin a bílkovin. Svým vzděláním budou připraveni pro vedoucí místa v laboratořích a uplatní se i ve firmách obchodujících s laboratorní technikou, chemikáliemi, zdravotnickými materiály.


Zajišťuje: Katedra medicínské biologie

Kontaktní osoba: RNDr. František Weyda, CSc.

Tel. číslo: 387 775 257

Odkaz: http://www.entu.cas.cz/kob/scripts/prednasky_prehled.php

Datum aktualizace: 22.12.2011

OPPI, MPO, EU

CEBIO

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn
TOPlist