Home pageUniversity databaseFaculty of SciencesÚstav fyziky a biofyziky

Biofyzika

 

Magisterský studijní program Biofyzika je dvouletý a navazuje na studium bakalářské. V jeho průběhu si posluchač prohloubí teoretické i experimentální znalosti v řadě dalších fyzikálních a biochemických disciplín, získá základní návyky pro experimentální práci a prakticky se seznámí s širokým spektrem biofyzikálních měřících technik. Obor si klade za cíl teoreticky a experimentálně připravit posluchače pro práci jak v základním biofyzikálním výzkumu, tak v mnohooborových vědecko-výzkumných a aplikačních týmech pracujících v oblastech biologie, biotechnologií, ekologie a medicíny.


Zajišťuje: Ústav fyziky a biofyziky

Kontaktní osoba: RNDr. Milan Předota, Ph.D.

Tel. číslo: 387 772 218

Odkaz: http://ufy.prf.jcu.cz/studium/mag_bf.htm

Datum aktualizace: 19.1.2012

OPPI, MPO, EU

CEBIO

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn
TOPlist