Home pageUniversity databaseFaculty of SciencesÚstav matematiky a biomatematiky

Aplikovaná matematika

 

V rámci tohoto jedinečného oboru se student seznámí s mnohostrannými aplikacemi matematiky v současném světě. Kromě dnes již klasických aplikací matematiky v technických oborech, ekonomii, finančnictví a pojišťovnictví, matematika proniká stále více i do dalších oblastí lidské činnosti jako je např. medicína, biologie, ekologie a pod. Kromě povinných a povinně volitelných přednášek Přírodovědecká fakulta JU ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR pak nabízí množství dalších zajímavých přednášek, které si student oboru může zapsat jako volitelné předměty podle svého zájmu.

Absolvent tohoto oboru bude vzdělaný v základních partiích matematiky na úrovni odpovídající bakalářskému stupni vysokoškolského studia a získá znalosti o možných aplikací matematiky. Důraz je kladen na zvládnutí metod používaných pro matematické aplikace, zejména pak matematické analýzy, diferenciálních rovnic, statistických přístupů a numerické a výpočetní matematiky. Absolvent oboru Aplikovaná matematika je připraven matematicky popisovat a analyzovat komplexní problémy a navrhovat jejich možná řešení. Po ukončení bakalářského studia nalezne uplatnění v průmyslové a vývojové sféře na rozmanitých pozicích odborných pracovníků, ve finančních a pojišťovacích společnostech, v privátním sektoru, či ve veřejné a státní správě. V případě zájmu může také pokračovat ve studiu v některém z magisterských oborů se zaměřením na aplikace matematiky.


Zajišťuje: Ústav matematiky a biomatematiky

Kontaktní osoba: Prof. RNDr. Vlastimil Křivan, CSc.

Tel. číslo: 387 772 244      

Odkaz: http://umi.prf.jcu.cz/index.html

Datum aktualizace: 26.1.2012

OPPI, MPO, EU

CEBIO

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn
TOPlist