Home pageUniversity databaseFaculty of SciencesInstitute of Chemistry and Biochemistry

Chemie

 

Bakalářský studijní program Chemie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity je koncipován tak, aby poskytl absolventům základní přehled ze všech klasických chemických disciplín - anorganické chemie, organické chemie, fyzikální chemie, analytické chemie a biochemie. Tyto předměty jsou vyučovány ve dvousemestrálních kurzech, kromě přednášek obsahují i teoretická cvičení a praktická laboratorní cvičení. Vedle těchto základních předmětů absolvují studenti i další nezbytné předměty jako je obecná chemie, chemické výpočty a názvosloví, chemická informatika, metody chemického výzkumu, matematika, fyzika.

Absolvent tohoto bakalářského studia by měl být dostatečně teoreticky i prakticky vzdělán ve všech chemických disciplínách, jeho bezprostřední kontakt s dalšími přírodovědnými disciplínami pěstovanými na PřF JU by měl jeho osobnost ještě dále rozvíjet.


Zajišťuje: Ústav chemie a biochemie

Kontaktní osoba: doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc

Tel. číslo: tel.: 387 772 292

Odkaz: http://uch.prf.jcu.cz/CZ/Chemie/Chemie_Bc.html

Datum aktualizace: 26.1.2012

OPPI, MPO, EU

CEBIO

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn
TOPlist