Home pageCareerOffer

Career - Offer

 

Ph.D. studium a postdoktorandské stáže v oboru fototrofních mikroorganismů

Type of job: full-time

Laboratoř fotosyntézy (detašované pracoviště MBÚ AV ČR v Třeboni) nabízí Ph.D. studium a postdoktorandské stáže v oboru fototrofních mikroorganismů. Nabízené projekty se zaměří na ekologický význam a fyziologii aerobních anoxygenních fototrofů. Tyto mikroorganismy jsou schopny využívat energii světla pomocí bakteriochlorofylu. Jejich důležitá úloha v mořských mikrobiálních společenstvech byla zjištěna teprve nedávno (Kolber et al.: Science 292: 2492, 2001; Beja et al.: Nature 415: 630, 2002; Koblizek et al.: Environ. Microbiol. 9: 2401, 2007). Projekty zahrnují terénní měření i laboratorní experimenty s využitím řady biochemických, biofyzikálních a molekulárních technik. Projekty jsou financovány z fondů Evropské unie a Grantové agentury ČR.

Kontakt:
RNDr. Michal Koblížek, Ph.D.
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
Laboratoř fotosyntézy
Opatovický mlýn
379 81 Třeboň
tel.: 384340432, mobil 775029596

WWW:
http://www.alga.cz/users/koblizek/

Updated: 30.12.2010

 

OPPI, MPO, EU

CEBIO

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn
TOPlist