Home pageStudentsUniversity databaseOstravská univerzita v Ostravě

University database

 

Ostravská univerzita v Ostravě

Ostravská univerzita v Ostravě byla založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní bylo vzdělávání učitelů pro tzv. 2. stupeň základních škol. Rozhodnutím o zrušení existující pedagogické školy pro vzdělání učitelů národních škol v Ostravě byla výuka spojena do jednoho pracoviště. Stal se jím (v roce 1959) nově zřízený Pedagogický institut v Ostravě. Roku 1964 dostal tento institut statut samostatné Pedagogické fakulty. Fakulta ve čtyřletém studiu připravovala učitele tzv. 1. a 2. stupně ZŠ. Tím bylo vytvořeno vysokoškolské pracoviště. Jeho pedagogové se začali podílet na vědeckém a kulturním životě nejen v regionálním, ale i v celostátním kontextu. Přispělo k tomu i pozdější zavedení pětiletého studia učitelů pro školy tzv. 3. stupně.


Univerzita má dva vědecké ústavy. Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování se zaměřuje na rozvoj speciálních matematických metod. Evropský výzkumný institut sociální práce řadí mezi své hlavní cíle podporu odborného růstu nových vědeckých pracovníků z řad studentů i akademických pracovníků. Rozvoj vědomostí a dovedností manažerů i sociálních pracovníků z praxe v Evropě.

 

Address: Dvořákova 7
701 03 Ostrava

Telephone:  +420 597 091 111
Fax: +420596118219
E-mail: Iva.Malkova@osu.cz
Web: http://www.osu.cz/ang/

 

Faculties & departments

 

OPPI, MPO, EU

CEBIO

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn
TOPlist