Home pageStudentsUniversity databaseUniverzita Pardubice

University database

 

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice je jednou z 26 veřejných vysokých škol ČR založených ze zákona. Je jedinou vysokoškolskou institucí univerzitního typu v Pardubickém kraji.


Co do počtu studentů patří se svými 10,5 tisíci studenty do skupiny středně velkých veřejných vysokých škol ČR.


Studenti si mohou vybrat bakalářské, magisterské, případně doktorské studijní programy v oblasti přírodních a technických věd orientované na chemii, chemické technologie, biotechnologie a biochemii, elektrotechniku, informatiku, problematiku dopravy a spojů a materiálové inženýrství, v oblasti společenských věd na obory ekonomické a veřejnosprávní, filologické, historické, filosofické a sociologické, také obory zdravotnické a související hraniční a interdisciplinární obory, umělecké obory zaměřené na konzervační techniky  a restaurování,  celkem téměř z šedesátky studijních programů s více než stotřiceti studijními obory. Všechny z nich jsou koncipovány v souladu s Boloňskou deklarací a trendy vysokoškolského vzdělávání ve světě, to znamená ve strukturované podobě. Na tříleté bakalářské studijní programy navazují dvouleté magisterské programy a obory. Tři čtvrtiny všech studentů jsou zapsány do prezenční formy studia, nabízeno je i studium některých programů v kombinované formě.


Vedle vzdělávání je pro univerzitu charakteristická bohatá vědecká a výzkumná činnost, jíž si univerzita a její fakulty získaly respekt u domácí i mezinárodní vědecké obce. Napomáhá tomu i řada specializovaných pracovišť a dalších organizací, institucí a sdružení, které při Univerzitě Pardubice pracují a se kterými se časem možná také setkáte.


Významnou úlohu na podporu pedagogických, studijních a vědeckých aktivit plní rovněž Nadační fond Miroslava Jurečka a Nadační fond Jana Pernera.


Pracoviště univerzity se zapojují do mezinárodních projektů. V rámci uzavřených smluv se zahraničními partnery, výzkumnými a vysokoškolskými institucemi se uskutečňuje mezinárodní spolupráce, mobilita studentů i pedagogů, výměna zkušeností, je řešena řada vědeckovýzkumných úloh, jsou pořádána významná mezinárodní odborná setkání, konference a semináře.


Vysokoškolský život neznamená pouze studium. Aktivity studentů i studentské reprezentace zasahují do různých sfér studentského života, kulturu, sport a klubové aktivity nevyjímaje.


Univerzitní kampus vytváří ideální podmínky pro studijní, sportovní i kulturní rozvoj studentů, které jsou srovnatelné s předními evropskými univerzitami na počátku 3. tisíciletí.


Univerzita se stává aktivní součástí Evropského vysokoškolského vzdělávacího prostoru (EHEA) a Evropského výzkumného prostoru (ERA).

 

Address: Studentská 95
532 10 Pardubice

Telephone:  +420466036111
Fax: +420466036361
E-mail: promotion@upce.cz
Web: http://www.upce.cz/index.html

 

Faculties & departments

 

OPPI, MPO, EU

CEBIO

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn
TOPlist