Home pageStudentsUniversity databaseČeská zemědělská univerzita v Praze

University database

 

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze je veřejnou vysokou školou (podle zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách). V roce 2006 oslavila sté výročí.

Připomeňme si ve stručnosti několik nejdůležitějších dat. Již v r.1776 byly zavedeny na Filozofické fakultě pražské univerzity přednášky o hospodářských naukách. V r.1812 na základě dvorského dekretu ze 17. prosince došlo k přičlenění stolice hospodářství k polytechnice. První přednášky o lesnických vědách byly zahájeny na podzim r.1848

Vlastní historie naší školy počíná zřízením zemědělského odboru při České vysoké škole technické (ČVŠT) v r. 1906 dekretem císaře Františka Josefa z 26. října. Děkanem se tehdy stal významný zemědělský odborník profesor Stoklasa. Výuka byla čtyřletá a zřízení tohoto odboru znamenalo naplnění mnohaletých snah o vytvoření české vysoké zemědělské školy. Škola již od počátku své existence (1906/07) začala vyvíjet čilou aktivitu, v neposlední řadě podmíněnou obětavostí vyučujících i studentů. Světová válka sice přibrzdila její vývoj, avšak osvobození národa a znovudobytí státní samostatnosti přispěly k novému rozmachu školy.

 

Address: Kamýcká 129
165 21 Praha 6 - Suchdol

Telephone:  +420 234 381 111, 224 381 111
E-mail: havlicekj@pef.czu.cz
Web: http://www.czu.cz/cs/

 

Faculties & departments

 

OPPI, MPO, EU

CEBIO

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn
TOPlist