Home pageStudentsUniversity databaseJihočeská univerzita v Českých Budějovicích

University database

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je veřejná vysoká škola univerzitního typu. Vzdělávací, vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost rozvíjená na Jihočeské univerzitě (JU) zahrnuje všechny typy studijních programů v oborech ekonomických, humanitních, pedagogických, přírodovědných, teologických, uměleckých, zdravotně sociálních a zemědělských.


Z hlediska dlouhodobého záměru se Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích profiluje jako univerzita výzkumná s orientací zejména na problematiku přírodních, sociálních a humanitních věd. Významnou složkou vědeckovýzkumné činnosti univerzity je úzká spolupráce s ústavy Akademie věd České republiky. K silným stránkám univerzity patří věda a výzkum, oblast celoživotního vzdělávání a schopnost orientace školy na regionální problematiku.


V roce 2010 bylo podáno celkem 11 556 přihlášek ke studiu do prvních ročníků bakalářských a magisterských studijních programů (v předchozím roce 11 893).


Počet studentek a studentů: 13 083, údaj k 31. 10. 2010


 

 

Address: Branišovská 31a
370 05 České Budějovice

Telephone:  +420 38 9031111
Fax: +420 38 7772033
E-mail: bumbova@jcu.cz
Web: http://www.jcu.cz/
Number of students: 13000

 

Faculties & departments

 

OPPI, MPO, EU

CEBIO

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn
TOPlist