Home pageBooks

Dvoudílný sborník z mezinárodní konference 9th Conference on Environment and Mineral Processing

 

Authors: VŠB-TU Ostrava 23.-25.6.2005
Publishing: VŠB-TU Ostrava
Sborník obsahuje více než 100 odborných referátů z oblasti ochrany a tvorby ŽP, úpravy vod, odpadů a nerostných surovin, jakož i nejnovější poznatky a technologie úpravy nerostných surovin, odpadů, atd.
OPPI, MPO, EU

CEBIO

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn
TOPlist