Home page

 

Identification of Xenopus laevis heterochromosomes

Project:  Identification of Xenopus laevis heterochromosomes
 
Research institute: Charles University in Prague
 
Description:
Solver: RNDr. Jaroslav Mácha
OPPI, MPO, EU

CEBIO

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn
TOPlist