Home page

 

ISSN 1802-2685

You can send your articles to: issn@gate2biotech.com

Article opponents:

Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha – Uhříněves

MUDr. Michal Goetz
Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta

Prof. MUDr Vladimír Vonka, DrSc.
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

Prof. RNDr. Jaroslav Drobník, CSc.
Předseda sdružení Biotrin, Karlova univerzita Praha

OPPI, MPO, EU

CEBIO

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn
TOPlist