Home pageUniversity databaseUniversity of South BohemiaFaculty of Sciences

Department of Animal Physiology

 

Department of Animal Physiology coordinates study programs and diploma theses of bachelor degree students focused on animal physiology. Moreover we organise master's degree student program Experimental biology in  Animal physiology specialization. Our departments is responsible for the specialization Physiology and developmental biology of the PhD. study program Physiology and imunology.

We are scienticaly active in three major domains - insect, fish and mammal physiology - in cooperation with Institutes of the Czech academy of sciences - namely Institutes of Entomology, Parasitology, Hydrobiology and Institute of landscape ecology.


Address

Branišovská 31
370 05 České Budějovice
Tel: +420387 772 244
Fax: 420 385 310 366
Web: http://kfz.prf.jcu.cz/en/


Projekty

NázevDoba trvání
Fyziologické role adenosinu u octomilky -
Endokrinní řízení stresových situací -
Studium neurohormonů jako bioracionálních pesticidů -
Hledání nových zástupců adipokinetických hormonů (AKH) u hmyzu a korýšů a charakterizace jejich úlohy v metabolismu -
Role cirkadiánních oscilátorů při regulaci denní rytmicity chování a fotoperiodismu -
Fyziologické adaptace pro přežití za nízkých teplot -
Odpověď na změny faktorů prostředí u hmyzu z tropických a suchých habitatů -
Metabolismus vodních bezobratlích -

NázevPopis
Experimental Biology - specialization Physiology of AnimalsProvides knowledge and abilities in fields of comparative, ecological and developmental physiology of vertebrates and insect, and from the field of human physiology. Students get acquainted with modern methods in research and service laboratories of physiology and biochemistry.
Fyziologie a vývojová biologie - specializace Fyziologie rostlinStudijní obor poskytuje školení studentů v základních fyziologicky orientovaných disciplínách zajištěné školiteli aktivně působícími ve fyziologickém výzkumu a využívajícími moderní metody a přístrojové vybavení. Zadávaná témata disertačních prací zasahují do oblasti základního výzkumu molekulární,...
Fyziologie a vývojová biologie - specializace Fyziologie živočichůStudijní obor poskytuje školení studentů v základních fyziologicky orientovaných disciplínách zajištěné školiteli aktivně působícími ve fyziologickém výzkumu a využívajícími moderní metody a přístrojové vybavení. Zadávaná témata disertačních prací zasahují do oblasti základního výzkumu molekulární,...

http://kfz.prf.jcu.cz/en/prednasky/

http://kfz.prf.jcu.cz/dipl-prace/

Datum aktualizace: 25.11.2011

OPPI, MPO, EU

CEBIO

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn
TOPlist