Home pageUniversity databaseUniversity of South BohemiaFaculty of Sciences

Ústav fyziky a biofyziky

 

Ústav fyziky a biofyziky zajišťuje bakalářské a magisterské obory Biofyzika, Fyzika pro vzdělávání/učitelství fyziky pro SŠ.
Dále zajišťuje bakalářský obor Fyzika a obor Měřící a výpočetní technika v prezenční i kombinované formě.


Address

Branišovská 31
370 05 České Budějovice
Tel: +420 38777 2218
Web: http://ufy.prf.jcu.cz/


Projekty

NázevDoba trvání

NázevPopis
Fyzika  pro vzdělávání (dvouoborové)Bakalářský obor Fyzika pro dvouoborové studium a vzdělávání studijního programu Fyzika vznikl Přírodovědecké fakultě jako důsledek strukturace dosavadních pětiletých učitelských programů pro výchovu učitelů fyziky pro střední školy na bakalářský a magisterský stupeň. Výchova učitelů přírodovědných...
BiofyzikaStudium fyzikálních, chemických a biologických procesů na molekulární a submolekulární úrovni. Poskytuje základy uplatnitelné v oblasti fyziky, biologie, farmakologie, medicíny a jim příbuzných oborech. Připravuje absolventa na navazující magisterské studium Biofyzika.
FyzikaBakalářský program Fyzika, obor Fyzika, je koncipován tak, aby zájemcům o studium fyziky poskytl jak potřebné základní fyzikální kurzy a cvičení, tak i možnost rozšíření znalostí o speciální fyzikální a jiné vhodné kurzy z univerzitní nabídky. Předpokládá se, že se studenti během svého studia...
Měřící a výpočetní technikaBakalářský obor Měřicí a výpočetní technika je nabízen prezenční a kombinovanou formou studia.Absolventi oboru by měli být schopni se orientovat v základních technických pojmech, detailněji chápat problémy se kterými se setkávají v praxi a samostatně nalézat jejich řešení. Díky širším vědomostem by...
BiofyzikaMagisterský studijní program Biofyzika je dvouletý a navazuje na studium bakalářské. V jeho průběhu si posluchač prohloubí teoretické i experimentální znalosti v řadě dalších fyzikálních a biochemických disciplín, získá základní návyky pro experimentální práci a prakticky se seznámí s širokým...
Učitelství fyziky pro střední školyV navazujícím magisterském studiu „Učitelství pro střední školy“ se posluchač zaměří především na didaktiku zvolených odborných předmětů, pedagogiku a psychologii a získání praktických dovedností ve školách.Takto je možné od školního roku 2008/2009 studovat na Přírodovědecké fakultě JU libovolnou...
BiofyzikaStudijní obor biofyzika poskytuje školení studentů v oborech na pomezí fyziky, chemie a biologie zajištěné školiteli aktivně působícími v těchto oblastech jak v základním tak i aplikovaném výzkumu. Studenti se zabývají především řešením problémů spadajících do biologie a/nebo chemie pomocí...

Datum aktualizace: 19.1.2012

OPPI, MPO, EU

CEBIO

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn
TOPlist