Home pageUniversity databaseUniversity of South BohemiaFaculty of Sciences

Department of Zoology

 

Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty JU zajišťuje výuku a výzkum týkající se různých aspektů biologie živočichů. Evoluční a srovnávací přístup je společný všem tématickým okruhům. Na katedře se zabýváme následujícími hlavními okruhy výzkumu:

- výzkum afrických podzemních hlodavců, populační biologie savců, etologie savců, primatologie, kognitivní etologie ptáků, reprodukční chování ptáků, anatomie obojživelníků a plazů, evoluce a biogeografie ryb, fylogeneze živočichů, tropická ekologie, ekofyziologie hmyzu, ekologie motýlů, biologie slunéček.

V rámci magisterského studia zoologie katedra nabízí tři specializace: Zoologie obratlovců, Entomologie a Ekologie živočichů. V doktorském programu pak studijní obory Entomologie a Zoologie.

Katedra se podílí na zajištění studijního oboru BIOLOGIE (se zaměřením Příprava na magisterské studium biologie) a studijního oboru BIOMEDICÍNSKÁ LABORATORNÍ TECHNIKA bakalářského studijního programu BIOLOGIE, studijního oboru BIOFYZIKA (se zaměřením Příprava na magisterské studium biofyziky) bakalářského studijního programu BIOFYZIKA a studijního oboru PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (se zaměřeními Správa a rozhodování v životním prostředí a Monitorování a analýza v životním prostředí) bakalářského studijního programu EKOLOGIE A OCHRANA PROSTŘEDÍ.

Pracovníci katedry dále zajišťují výuku nebo se podílejí na výuce kurzů garantovaných katedrou Biologie ekosystémů. Podílejí se na realizaci studijního oboru Biologie a ochrana zájmových organizmů garantovaného katedrou Biologických disciplín Zemědělské fakulty JU.

Vědeckou aktivitu rozvíjí ve spolupráci s Entomologickým ústavem AV ČR, Hydrobiologickým ústavem AVČR, Oddělení etologie Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Parazitologickým ústavem AV ČR, Ústavem půdní biologie AV ČR, Ústavem biologie obratlovců AV ČR, Ústavem živočišné fyziologie a genetiky , Zoologickým ústavem Univerzity v Essenu a katedrou zoologie PřF UK.


Address

Branišovská 31 - pavilon B, č. místnost 254
370 05 České Budějovice
Tel: +420 389 022 253
Web: http://zoo.prf.jcu.cz/


Projekty

NázevDoba trvání

NázevPopis
Zoology of VertebratesThis specialization deals with population study, behavior and bionomy of vertebrates. Students are prepared for the work in state administration and nature conservation bodies, in museums and zoological gardens.
EntomologyEntomology specilazitaion is mainly focused on the study of morphology, physiology and ecology of insect. Students are prepared for the work in state administration and nature conservation bodies, in museums and zoological gardens.
Animal EcologyAnimal ecology is oriented on the population study, behavior and bionomy of invertebrates. Students are prepared for the work in state administration and nature conservation bodies, in museums and zoological gardens.
EntomologyStudents are trained in the main areas of entomology research under the supervision of scientists actively working in this field and using modern technologies. Topics of theses come from the field of insect biology research (morphology, physiology, genetics, ecology, phylogenetics) including the...
ZoologieThis study will provide a student with comprehensive training in all disciplines oriented to zoology. Supervisors are scientists used to work in this field using many modern techniques and equipment. Topics for the thesis consist of methods used in present biology and ecology of animals. Emphasis...

Datum aktualizace: 26.1.2012

OPPI, MPO, EU

CEBIO

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn
TOPlist