Home pageUniversity databaseFaculty of SciencesInstitute of Chemistry and Biochemistry

Učitelství chemie pro střední školy (dvouoborové)

 

Učitelství chemie pro střední školy navazuje na předchozí akreditace na Pedagogické a Zemědělské fakultě JU a částečně z nich i vychází. Studenti si vedle chemie zapisují i druhý obor, který studují současně s chemií. V rámci PřF JU se mohou hlásit na volné kombinace chemie s biologií, fyzikou, matematikou a informatikou.


Zajišťuje: Ústav chemie a biochemie

Kontaktní osoba: doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc.

Tel. číslo: tel.: 387 772 292

Odkaz: http://uch.prf.jcu.cz/CZ/UcitelChemie/UcitChem.html

Datum aktualizace: 24.11.2011

OPPI, MPO, EU

CEBIO

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn
TOPlist