Home pageUniversity databaseFaculty of SciencesDepartment of Ecosystem Biology

Péče o životní prostředí - specializace Hydrobiologie

 

Obor je zaměřen na studium biologických a ekologických disciplín a dále zahrnuje bloky týkající se fungování mechanismů veřejné správy, práva a politiky v životním prostředí ČR a EU. Připravuje studenty tak, aby byli schopni se přímo zapojit do praxe, zejména v institucích veřejné správy, poradenských a jiných specializovaných firmách či v neziskovém sektoru. Specializace je dána zaměřením bakalářské práce. Obor je schválen ministerstvem vnitra ČR jako vyhovující požadavkům na zvláštní odbornou způsobilost zaměstnance státní správy a územních samospráv v oboru Ochrana přírody a krajiny.


Zajišťuje: Katedra biologie ekosystémů

Kontaktní osoba: RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D.

Tel. číslo: 387 775 827

Odkaz: http://kbe.prf.jcu.cz/bakalarske-studium

Datum aktualizace: 25.11.2011

OPPI, MPO, EU

CEBIO

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn
TOPlist