Home pageUniversity databaseFaculty of SciencesDepartment of Animal Physiology

Fyziologie a vývojová biologie - specializace Fyziologie rostlin

 

Studijní obor poskytuje školení studentů v základních fyziologicky orientovaných disciplínách zajištěné školiteli aktivně působícími ve fyziologickém výzkumu a využívajícími moderní metody a přístrojové vybavení. Zadávaná témata disertačních prací zasahují do oblasti základního výzkumu molekulární, celulární a organismické fyziologie se zaměřením na fyziologii ekologickou, s možností aplikace v různých lékařských a biologických oborech. Získané znalosti umožní absolventům uplatnění ve specializovaných biologických, lékařských a veterinárních laboratořích, v základním výzkumu a ve školství. Studenti se naučí používat moderních fyziologických metod založených na automatickém odběru dat a počítačovém zpracovávání výsledků a prezentaci získaných výsledků ve formě odborných publikací a přednášek v angličtině.


Zajišťuje: Katedra fyziologie živočichů

Kontaktní osoba: doc. Ing. Jiří Šantrůček, CSc.

Tel. číslo: 387 772 353

Odkaz: http://kfr.prf.jcu.cz/?act=2#kurzy

Datum aktualizace: 21.12.2011

OPPI, MPO, EU

CEBIO

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn
TOPlist