Home pageUniversity databaseFaculty of SciencesÚstav aplikované informatiky

Aplikovaná informatika - specializace Bioinformatika

 

Absolvent  tohoto zaměření je profilován nejenom pro další (magisterské) studium bioinformatiky, ale najde uplatnění v laboratořích nemocnic a dalších ústavů, které jsou dnes vybavovány složitými měřicími přístroji, které samy tvoří IS.

Bakalářské studium Aplikované informatiky je strukturováno do dvou částí:

 • 1. ročník studia, který je společný pro všechny specializace. V tomto ročníku student absolvuje povinné předměty, které představují společný základ studia informatiky.
 • Student si po úspěšném absolvování 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí zaměření, které studuje ve  2. a 3. ročníku studia.

Volit je možné z následujících zaměření:

 • Management informačních systémů. Toto zaměření připravuje na profesní dráhu projekt managera informačních systémů.
 • Elektronické bankovnictví. Po absolvování tohoto zaměření bude mít absolvent znalosti nejenom z aplikované informatiky, ale i z ekonomie, bankovnictví, elektronického bankovnictví a managementu IS. Tyto znalosti absolventa připraví na profesní dráhu např. zaměstnance banky specializujícího se na bezhotovostní styk a elektronické bankovnictví.
 • Design webových aplikací. Toto zaměření připravuje na profesní dráhu vývojáře webových aplikací.
 • Bioinformatika. Absolvent  tohoto zaměření je profilován nejenom pro další (magisterské) studium bioinformatiky, ale najde uplatnění v laboratořích nemocnic a dalších ústavů, které jsou dnes vybavovány složitými měřicími přístroji, které samy tvoří IS.
 • Bezpečnost a sítě. Po absolvování tohoto zaměření bude mít absolvent  znalosti nejenom z informatiky, bezpečnosti a počítačových sítí. Absolvent je profilován nejenom pro další (magisterské) studium bezpečnosti a počítačových sítí, ale najde uplatnění:
  • Jako správce serverů a počítačové sítě
  • Jako bezpečnostní manager IT firmy/organizace
  • Jako bezpečnostní ředitel firmy/organizace ve smyslu Zákona č. 412/2005.

Zajišťuje: Ústav aplikované informatiky

Kontaktní osoba: RNDr. Libor Dostálek

Tel. číslo: 387 772 333

Odkaz: http://uai.prf.jcu.cz/index.php/vyuka/studijni-programy/bc/aplikovana-informatika

Datum aktualizace: 26.1.2012

OPPI, MPO, EU

CEBIO

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn
TOPlist