Home pageStudentsUniversity databaseČeské vysoké učení technické v Praze

University database

 

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) je veřejná vysoká škola univerzitního typu se sídlem v Praze. Je nejstarší nevojenskou technickou univerzitou na světě.


V roce 2009 škola nabízela na 7 fakultách 85 studijních programů (323 oborů), které studovalo celkem 23 363 (z toho 13 428 v bakalářském, 5 199 v magisterském a 2 332 v doktorandském studiu) studentů. Navíc v roce 2008 3 804 lidí absolvovalo kurzy celoživotního vzdělávání poskytované školou a 488 lidí se účastnilo programů tzv. univerzity 3. věku.


Studium je organizováno na fakultách a vysokoškolských ústavech a to v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech.

 

Address: Zikova 4
166 36 Praha 6

Telephone:  +420224351111
Web: http://www.cvut.cz/en/

 

Faculties & departments

 

OPPI, MPO, EU

CEBIO

 • CEBIO
 • BC AV CR
 • Budvar
 • CAVD
 • CZBA
 • Eco Tend
 • Envisan Gem
 • Gentrend
 • JAIP
 • Jihočeská univerzita
 • Madeta
 • Forestina
 • ALIDEA

LinkedIn
TOPlist